باشاک سیلو سیستم سیلوهای کف صاف

سیلوهای کف صاف

این نوع از سیلو های ذخیره سازی کم هزینه بوده و با حداقل هزینه نصب ، سهولت نصب و راندمان بالا می باشند . بدنه سیلوها از ورق استاندارد اس 350جی دی +زد و 1335 کا ال تی و جی 115 که از مقاومت بسیاری برخوردار هستند (حداقل 350 نیوتن بر متر مربع) تولید می شود و بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه اجرای پروژه از روکش گالوانیزه 350 تا 600 گرم بر متر مربع در دو طرف ورق استفاده می گردد.