باشاک سیلو سیستم سیلوهای کف مخروطی تجاری

سیلوهای کف مخروطی تجاری

سیلوهایی مستحکم با سازه های فولادی و با ظرفیت های 150 الی 1500 تن با زاویه های مخروطی 40 درجه و 45 درجه و 60 درجه که با توجه به نوع محصول مورد استفاده بر روی پایه ها قرار میگیرند .