باشاک سیلو سیستم متعلقات جانبی

نوار نقاله زنجیره ای

نقاله های زنجیری با طراحی و محاسبات مهندسی و با استفاده از دستگاههای سی ان سی با دقت بسیار و ...  

برج بالا برنده

با توجه به تعداد و تعدد تجهیزات داخل چاهک الواتور این سازه در سایزهای مختلف ...  

بالابرنده

مواد و دانه ها توسط آسانسور با توجه به نیاز، در ظرفیت 25 تا 1200 تن در ساعت به صورت عمودی حرکت می کنند ...  

تمییز کننده کف

The sila provides the output of the remaining grains. It has 360 ° rotation feature. The reducer will have a powerful ...  

کلیپر دستی

Ideal design that will not block product flow. It is generally used to control the flow of products under tunnel system ...  

کلیپر موتور دار

Ideal design that will not block product flow. Possibility to check eleCatalog-TRical covers from the central control ...  

تقسیم کننده

جهت توزیع و پخش دانه ها در مسیرهای مختلف و باز کردن و بسته شدن مسیرها از تقسیم کننده هایی از جنس گالوانیزه ...  

تجهیزات تخیله و بارگیری

Tube helixes with special cover design used in the flat silos ensure the easiest and quickest discharge. The inside ...  

...

...

...

...

...

...

...

...