باشاک سیلو سیستم سیلوهای کف مخروطی اقتصادی

سیلوهای کف مخروطی اقتصادی

از این نوع سیلوها در کارخانجات طیور و حیوانات استفاده میگردد . ظرفیت انها از 17 تن تا 100 تن بوده و توسط پایه ها به بدنه متصل میشوند و با شاسی های مناسب جهت بارگیری در کامیون ها و قطار ها و یا دیگر وسایل انتقالات استفاده میگردد . درجه مخروطی سیلوها دارای زاویه 45 و 60 درجه میباشد .