باشاک سیلو سیستم سیلوهای کف مخروطی

سیلوهای کف مخروطی

این سیلوها برای ذخیره سازی محصول از 17 تن تا 100 تن ساخته میشوند . و با پایه های قوی و مستحکم خود جهت استفاده در کارخانجات خوراک دام و طیور و همچنین مزارع تولیدی کاربرد بسیاری دارند جهت امکان تخلیه مستقیم بر روی کامیون یا قطار باری ، امکان طراحی و ساخت پایه های مختلف بر اساس نوع کاربری وجود داشته وهمچنین بر اساس نوع محصول نگهداری زاویه قیف مناسب قابل طراحی و ساخت می باشد .