Page 21 - BSS katalog TR
P. 21

İNŞAAT ve


 MONTAJ
                              İNŞAAT ve MONTAJ UYGULAMALARI
 SİLO HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
                              Başak Silo Sistemleri kurulması hedeflenen tesisin
    S il o iç eris i ndeki tahılın  dış ha va şartlarından
                              genel tasarımından sonra, projenin inşaat statik
    etk ilenmemesi bozulmadan uzun süre muhafaza
                              hesaplarını yaparak, konusunda uzman deneyimli
 edilmesi amacıyla yüksek basınçlı santrifüj fanlar
                                   mühendis ve teknik kadrosuyla inşaat projeleri
                             kullanılmaktadır . Bu fanlar tarafından sağlanan hava  uygulama alanında da sorunsuz hizmet vermektedir.
    ak ım ı ,  özel dizayn edi lerek silo alt tabanlarına
                     yerleştirilmiş  geçme kenet sistemli havalandırma  Başak Silo Sitemleri statik projeden uygulamaya
           panell er i  ile  sil o içerisine homoj en  şekilde


                                                       demir, beton, hafriyat hesaplarından, dolguya,
                              .                            dağıtılmaktadır . Çatı panelinde bulunan egzost fanları kullanılacak kalıplama yöntemine kadar her
 v   eya havalandırma bacaları ile aşağıdan yukarı doğru
                                        aşamada hassas titiz ve özveriyle her defasında yeni
 basınçla sirküle edilen hava tahliye edilmektedir .    bir proje geliştirmenin heyecanını taşımaktadır.
                              Her konuda sürekli iyileştirme üretim modelini
                              benimseyen Başak Silo Sistemleri geliştirdiği
                       ELEKTRİK SİSTEMİ mühendislik yöntemleri ile daha ekonomik ve pratik
              Başak Silo Sistemleri bilgisayar destekli  (PLC kontrollü)  inşaat projeleri gerçekleştirmektedir.
 ve manuel olmak üzere 2 farklı elektrik s istemi ile ç elik
 silo depolama sistemlerinin otomas yonunu  sağlayacak
   elektrik sistemlerini kullan ıma sunmaktadır . ISI KONTROL SİSTEMİ

 Silo içerisinde de polanan tahıl dış ortam sıcaklığından

 etkilenerek yüksek sıcaklıklara ulaşab ilmektedir.

 Buda tahılın hararet yapmasına ve dolayısıyla zarar
 görmesine sebep olabilir İçerdeki tahıl ısının kontrol

 .
 altında tutulması için, silo içerisinde özel dizayn
 edilmiş ısı kontrol sensörleri bulunmaktadır. TAHIL KURUTMA MAKİNALARI

 Hasat sonrası hububatın işlenme ve depolanma nem
                       de ğ eri ne g et i ri lmesini sa ğlam ak  a macı il e


                      kullanılmaktadır. Kapasiteye ve ürüne bağlı olarak yatay
 ve kule(dikey) tipte tahıl kurutma makineleri ile saatte

 12 ton dan  – 100 ton a kadar farklı tonajlarda
                   makinelerimiz mevcut olup farklı yakıt seçenekleri ile
 sunulmaktadır.
 19                                             www.basaksilo.com    20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26