Page 18 - BSS katalog TR
P. 18

SİLO

     AKSESUARLARI


      SİLO DUVAR SACLARI                                                                             KAMYON YÜKLEME SİLOSU

              Dikey steffenerler ile güçlendirilmiş ve içerideki ürünün

                               yapacağı iç basınca göre dizayn edilmiş sinüsoidal                                 Depolanmış hububatın kamyonlara pratik ve hızlıca
                                                                                            yüklenebilmesi amacı ile çelik konstrüksiyon ayaklar
       yapıda olup silo gövdesinde kullanılan saclardır.
                                                                                            üzerine  yerleştirilen konik tabanlı kamyon yükleme

                  Kullanılan sac kalınlıkları yükseklik, çap, deprem, rüzgar,
                                                                                            siloları ihtiyaca göre farklı tonajlarda ve tiplerde imal
             ve düşey yüklere göre CAD programları ile dizayn           edilmektedir.                                                                          edilmektedir .                  İÇ ve DIŞ MERDİVENLER

      Silo iç ve dış merdiven sistemleri, kayma önleyici
                                                                                             HELEZON İLE TAŞIMA ve BOŞAL TMA


      basma yüzeyi, geliştirmiş olduğumuz özel baskı imalat               tekniği ile yan duvarlarına cıvatasız olarak tutturulma                                                 Düz tabanlı çelik siloların boşaltım yöntemlerinden biri
                                                                                            olan helezon ile boşaltma da, silo içerisindeki mamulün
               tasarımı ve yüksek mukavemetli dizaynı ile son derece

                      özel olarak kullanıma sunulmaktadır. Teknolojik imalat                                           özel kapak dizaynı ile tasarlanmış tüp helezonlar ile
                    detayları ile tasarlanan merdiven sistemimize silo                                            kolay ve hızlı boşaltımı en iyi şekilde sağlamaktadır .

        yüksekliğine göre dinlenme platform uygulamaları da                                                           Helezon ile taşıma sistemleri tahılın tüp ve u tipi helezon

            ilave  edilmektedir. Merdiveni kullanımı esnasında                                                    ile silo dolum  ve boşaltımında kullanılmaktadır . Farklı


          kullanıcının güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak                                                         kapasitelerde üretilen helezon ile taşıma sistemleriniz
      amacı ile merdiven yan duvarlarına bağlantılı güvenlik                                                           ürünün güvenle taşınmasını sağlamaktadır.

      çemberleri kullanılmaktadır.


             SİLO DESTEK ELEMANLARI
             Silo destek elemanları (Stiffener) özel dizayn edilmiş ve                                               DİP SIYIRICILAR


                         statik hesabı silonun, deprem, rüzgâr ve iç hacim basıncına                                      Silo boşaltma sistemleri ile boşaltılan düztabanlı çelik

             göre dünya standartlarında hesaplanmış olup, özel büküm                                                    silo depolamalarda içerideki ürünün duruş açısına ve

                   ölçüleri ile dengeli, hesaplı ve güvenli olması için                                            tonajına göre dizayn edilen dip sıyırıcı  ünite silo dip

                     tasarlanmaktadır. Silo içerisindeki bütün yatay ve düşey                                        kısmında kalan ürünü boşaltmak için kullanılmaktadır.

                   yükleri   temele aktarımı stiffenerler ile sağlanmaktadır.                                         Ortadan askılı dip sıyırma sisteminde çevresel dönüş


            Silonun montaj yapılacağı alanın özel şartlarına göre içten                                                   hızı siloların verimli olarak boşaltılması için özel olarak

        veya dıştan uygulanabilmektedir.                                                                    tasarlanmaktadır .


      SİLO ÇATI SİSTEMLERİ

          Silo çatıları, tesis uygulaması yapılacak bölgedeki, kar
                                                                                            DAĞITICI DİSTRÜBİTÖRLER
       ve yağmur yüküne uygun olarak 28° ve 30° eğim açıları

                           ile imal edilmektedir. Bu açı aynı zamanda tahılın özgün                                     Kovalı elevatörlerin üst çıkış noktalarına bağlanan dağıtıcı
                      akış ve duruş açısına da uygun olarak belirlenmiştir. Silo                                         distrübitörler ile taşınan tahılın bir veya daha fazla yöne                       genişliğine göre özel tasarlanmış ve statik hesabı silo                                      otomatik k omuta göre yönlendirmesi çıkış sayısına göre
                                   üzerine   gelebilecek düşey yükleri olan;  kar, yağmur,
          yolu ve üst taşıyıcı ekipman ağırlıklarına ve                                                        değişen seçenekleri ile sağlanmaktadır .
                                   yürüme
                    yüklerine göre statik olarak hesaplanarak  imal edilen

                çatı taşıyıcı karkas sistemi silolarımızın güvenliğini en üst

      düzeye çıkarmaktadır.
  17                                                                                                                     18
                                                                                                            www basaksilo.com.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23