Page 20 - BSS katalog TR
P. 20

İNŞAAT ve


     MONTAJ
                                                                                            İNŞAAT ve MONTAJ UYGULAMALARI
      SİLO HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
                                                                                            Başak Silo Sistemleri kurulması hedeflenen tesisin
      S il o iç eris i ndeki tahılın  dış ha va şartlarından
                                                                                            genel tasarımından sonra, projenin inşaat statik
      etk ilenmemesi bozulmadan uzun süre muhafaza
                                                                                            hesaplarını yaparak, konusunda uzman deneyimli
      edilmesi amacıyla yüksek basınçlı santrifüj fanlar
                                                                                            mühendis ve teknik kadrosuyla inşaat projeleri
                             kullanılmaktadır . Bu fanlar tarafından sağlanan hava                                    uygulama alanında da sorunsuz hizmet vermektedir.
      ak ım ı ,  özel dizayn edi lerek silo alt tabanlarına
                     yerleştirilmiş  geçme kenet sistemli havalandırma                                            Başak Silo Sitemleri statik projeden uygulamaya
           panell er i  ile  sil o içerisine homoj en  şekilde


                                                                                            demir, beton, hafriyat hesaplarından, dolguya,
                                                                                           .                            dağıtılmaktadır . Çatı panelinde bulunan egzost fanları                                     kullanılacak kalıplama yöntemine kadar her
      v   eya havalandırma bacaları ile aşağıdan yukarı doğru
                                                                                            aşamada hassas titiz ve özveriyle her defasında yeni
      basınçla sirküle edilen hava tahliye edilmektedir .                                                             bir proje geliştirmenin heyecanını taşımaktadır.
                                                                                            Her konuda sürekli iyileştirme üretim modelini
                                                                                            benimseyen Başak Silo Sistemleri geliştirdiği
                       ELEKTRİK SİSTEMİ                                                             mühendislik yöntemleri ile daha ekonomik ve pratik
              Başak Silo Sistemleri bilgisayar destekli  (PLC kontrollü)                                                inşaat projeleri gerçekleştirmektedir.
      ve manuel olmak üzere 2 farklı elektrik s istemi ile ç elik
      silo depolama sistemlerinin otomas yonunu  sağlayacak
      elektrik sistemlerini kullan ıma sunmaktadır .      ISI KONTROL SİSTEMİ

      Silo içerisinde de polanan tahıl dış ortam sıcaklığından

      etkilenerek yüksek sıcaklıklara ulaşab ilmektedir.

      Buda tahılın hararet yapmasına ve dolayısıyla zarar
      görmesine sebep olabilir İçerdeki tahıl ısının kontrol

                  .
      altında tutulması için, silo içerisinde özel dizayn
      edilmiş ısı kontrol sensörleri bulunmaktadır.      TAHIL KURUTMA MAKİNALARI

      Hasat sonrası hububatın işlenme ve depolanma nem
                       de ğ eri ne g et i ri lmesini sa ğlam ak  a macı il e


                      kullanılmaktadır. Kapasiteye ve ürüne bağlı olarak yatay
      ve kule(dikey) tipte tahıl kurutma makineleri ile saatte

      12 ton dan  – 100 ton a kadar farklı tonajlarda
                   makinelerimiz mevcut olup farklı yakıt seçenekleri ile
      sunulmaktadır.
  19                                                                                                         www.basaksilo.com    20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25