Page 2 - BSS katalog TR
P. 2

•                       •   •
                                                                                       SIRKET PROFILI
                                                                                       Basak Silo Sistemleri, Adana Hae, Sabanci Organize Sanayi
                                                                                                 2
                                                                                                       2
                                                                                       bolgesinde 10000 m a,Ik, 8000 m kapall a Lani, farklI vizyonu,

                                                                                       tecri.ibeli teknik ekibi ve profesyonel yonetim kadrosu ile tah1l
                                                                                       depolama ve ta51ma sistemleri uretiminde 2008 y1lmdan beri
                                                                                       faaliyet gostermektedir.

                                                                                       Bilgisayar destekli tasar1m ve imalat teknolojisini kullanan
                                                                                       Basak Silo Sistemleri, yenilik,i tasar1mlar ve Uretim teknikleri
                                                                                       ile Uri.in kalitesi, verimlilik, esneklik, uyumluluk ve gi.ivenilirlik

                                  TAHIL DEPOLAMA VE                                             saglamay1 misyon edinmh~tir. Tasarim1 ve imalat1 yap1lan tum
                                                                                       UrUnler uluslararas1 kabul gormUs standartlara uygun olarak
                                        =                                               imal edilmektedir.
                                TASIMA SiSTEMLERi
      BA$AK SiLO SiSTEMLERi
                                                                                       Basak Silo Sitemleri deneyimli sat1s ve teknik kadrosu ile on
                                                                                       saha fizibilite ,at1smasmdan; projelendirmeye, tasarimdan,

                                                                                       temel insaat uygulamasma, imalattan montaja ve devreye
                                                                                       almaya kadar ti.im asamalarda sektor bilgisi ve mUhendislik
                                                                                       tecri.ibesi ile mUsterilerine hizmet vermeyi gorev edinmektedir.

                                                                                       Basak Silo Sistemleri yurt i,i ve yurt d1smda uzun vadede kal1c1
                                                                                       ve sektorde soz sahibi olma yolunun, kesintisiz mUsteri
                                                                                       memnuniyeti, insana ve ise sayg1dan ge,tigini ana felsefe olarak
                                                                                         nimsemektedir.
  01                                                                                                                     02
   1   2   3   4   5   6   7