Page 3 - BSS katalog TR
P. 3

•                       •    •
                         SIRKET PROFILI
                          Basak Silo Sistemleri, Adana Hae, Sabanci Organize Sanayi
                                          2
                                    2
                          bolgesinde 10000 m a,Ik, 8000 m kapall a Lani, farklI vizyonu,

                          tecri.ibeli teknik ekibi ve profesyonel yonetim kadrosu ile tah1l
                          depolama ve ta51ma sistemleri uretiminde 2008 y1lmdan beri
                          faaliyet gostermektedir.

                          Bilgisayar destekli tasar1m ve imalat teknolojisini kullanan
                          Basak Silo Sistemleri, yenilik,i tasar1mlar ve Uretim teknikleri
                          ile Uri.in kalitesi, verimlilik, esneklik, uyumluluk ve gi.ivenilirlik

                                  TAHIL DEPOLAMA VE      saglamay1 misyon edinmh~tir. Tasarim1 ve imalat1 yap1lan tum
                          UrUnler uluslararas1 kabul gormUs standartlara uygun olarak
                                        =   imal edilmektedir.
              TASIMA SiSTEMLERi
  BA$AK SiLO SiSTEMLERi
                          Basak Silo Sitemleri deneyimli sat1s ve teknik kadrosu ile on
                          saha fizibilite ,at1smasmdan; projelendirmeye, tasarimdan,

                          temel insaat uygulamasma, imalattan montaja ve devreye
                                                        almaya kadar ti.im asamalarda sektor bilgisi ve mUhendislik
                          tecri.ibesi ile mUsterilerine hizmet vermeyi gorev edinmektedir.

                          Basak Silo Sistemleri yurt i,i ve yurt d1smda uzun vadede kal1c1
                          ve sektorde soz sahibi olma yolunun, kesintisiz mUsteri
                          memnuniyeti, insana ve ise sayg1dan ge,tigini ana felsefe olarak
                           nimsemektedir.
 01                                                         02
   1   2   3   4   5   6   7   8